Cyberbezpieczeństwo, cyberochrona, cyberobrona.

Cyberbezpieczeństwo to fundament funkcjonowania naszego świata w dobie wszechobecnego Internetu. Stwierdzenie to odnosi się do pojedynczych użytkowników korzystających z Sieci jak i globalnych korporacji, państw oraz całych narodów.

Liczba użytkowników, urządzeń podłączonych do Internetu czy ilość przesyłanych danych rośnie, z roku na rok, w geometrycznym tempie. Tworzone są nieograniczone możliwości rozwoju naszej cywilizacji lecz równocześnie powstają także proporcjonalne zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Postęp technologiczny doprowadził do pojawienia się nowych niebezpieczeństw, które mogą mieć trudne do przewidzenia konsekwencje.

Zagrożenia te to: cyberprzestępczość, cyberterroryzm oraz cyberwojna. Nie jest trudno sobie wyobrazić sytuację kiedy cyberprzestępcy paraliżują światowe rynki finansowe uzyskując dostęp do kont bankowych lub przejmują kontrolę nad systemami telekomunikacyjnymi całych państw siejąc chaos. Wystarczy wspomnieć wydarzenia z Estonii, Gruzji czy Iranu gdzie cyberterroryzm i cyberwojna pokazały swoje oblicze.

Nasz cel to CYBERBEZPIECZEŃSTWO czyli:

  • ochrona przed ew. cyberatakami,
  • oraz minimalizacja ich skutków jeżeli takowe wystąpiły.

Definicja cyberbezpieczeństwa zależy od tego do kogo się ona odnosi. Dla osób prywatnych może to być: ochrona prywatności, danych osobowych czy bezpieczeństwo zgromadzonych środków finansowych. Dla przedsiębiorstw cyberbezpieczeństwo to zapewnienie ciągłości funkcji biznesowych oraz ochrona poufnych danych i bezpieczeństwo zgromadzonych informacji. Dla państw oznacza to ochronę obywateli, państwowej infrastruktury teleinformatycznej przed atakiem czy naruszeniem integralności.

Służymy pomocą i wsparciem w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt przez email, telefon lub analizę naszej oferty.

Design by flankerds.com